Pro-motor Award 2021 gaat naar 'coronavrije onderwijsbubbels' van Fontys

Het Centre of Expertise HTSM van Fontys Hogescholen heeft met hun concept voor coronavrije onderwijsbubbels de Pro-motor Award 2021 gewonnen. Het Centre ontving deze award op 23 november van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland tijdens de vijfde editie van de Pro-motor Award. De Pro-motor Award is de jaarlijkse prijs voor een ambitieuze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven uit het Katapult-netwerk (publiek-private samenwerkingen tussen bedrijven en beroepsonderwijs). Dit jaar ging de Award naar de meest innovatieve oplossing om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dit meldt Platform Talent voor Technologie. 

Geconfronteerd met de coronacrisis hebben Fontys en twee regionale mkb-bedrijven, Scan Europe en Sure Laboraties, snel gehandeld en samen een ‘intelligente teststraat’ ontwikkeld voor coronavrije onderwijsbubbels. Het ontwikkelde 3T concept (triage, testen, traceren), bestaat uit een digitale vragenlijst op een telefoon-app die leerlingen, studenten en medewerkers invullen voor zij naar het schoolgebouw afreizen, een non-invasieve PCR-test waar geen getraind personeel voor nodig is voor de afname en waarvan de uitkomsten snel worden teruggekoppeld via de app. Het initiatief bleef niet onopgemerkt en werd ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de ontwikkelde diagnostiek heeft van het RIVM een verklaring van prestatie gekregen.

Samenwerken met studenten 

De aanpak is schaalbaar, inzetbaar voor het basis- tot hoger onderwijs, springt in op de coronacrisis en laat zien wat voor meerwaarde een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven kan brengen. Frank van der Zanden (Sure Laboratories): “Als ondernemer kijk je anders tegen dingen aan dan als wetenschapper of onderzoeker. We hebben gaandeweg ervaren hoe leuk het is om met lectoren (Life Sciences) van Fontys deze wetenschap te benaderen. Samenwerken met de studenten was ook een meerwaarde. Zij kijken net anders tegen dingen aan dan wij. Doordat ze inhoudelijk betrokken zijn, maar jong zijn en dus vol frisse creatieve ideeën.”

Initatief verder uit te bouwen 

De andere genomineerden waren de Werkplaats Online Ondernemer , Vakcentrum Duurzame Energie , House of Hospitality en Food Innovation Community Amsterdam. Al deze initiatieven zijn zonder enige twijfel belangrijke bronnen van inspiratie en ‘best practices’ voor heel het mbo en hbo en hun partners. De jury hoopt dat de nominatie het juiste duwtje in de rug is om het initiatief verder uit te bouwen. En dat specifiek de doelgroep mkb daarvan profiteert.

Realiseren van oplossingen 

Het 3T concept laat zien dat publiek-private samenwerkingsverbanden (pps’en) niet alleen het onderwijs dienen met praktijkgerichte ervaring voor studenten. Juist de samenwerking van onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven zorgt ook voor innovatiekracht om snel in te spelen op actuele vragen in de markt. Dit gebeurt steeds vaker blijkt uit een vandaag uitgekomen rapport van Katapult. Zo participeren er 12.000 bedrijven, 8.000 docenten en 120.000 studenten in ruim 400 pps’en. Door deze inzet krijgen (kleine) bedrijven betere toegang tot voldoende gekwalificeerd personeel voor het realiseren van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Om binnen pps’en de verbindingen van onderzoek & innovatie met onderwijs & leren en werken & leren te versnellen is er door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aanvraag voor opschaling van pps in het beroepsonderwijs ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Door: Nationale Onderwijsgids