Ook na zomer mogelijk nog maatregelen in mbo en hoger onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten ook na de zomervakantie nog rekening houden met beperkingen in verband met het coronavirus. Dat staat in een brief die onderwijsminister Ingrid van Engelshoven aan bestuurders van onderwijsinstellingen heeft gestuurd.

In het "meest waarschijnlijk" geachte scenario kan in het nieuwe studiejaar weer fysiek les worden gegeven en hoeven studenten dan geen 1,5 meter afstand meer te houden. Van Engelshoven gaat daarbij ervan uit "dat een aanzienlijk deel van de bevolking is gevaccineerd en het epidemiologische beeld het mogelijk maakt om veel maatregelen af te schalen".
 
Het blijft wel zaak de 'basismaatregelen' te blijven volgen, zoals vaak de handen wassen en thuisblijven bij klachten. Andere maatregelen die waarschijnlijk nog zullen gelden zijn het vrijwillig zelftesten en een maximale groepsgrootte. Daarmee moet worden voorkomen dat het virus zich snel verspreidt, als een student die besmet is toch naar college komt.
 

Looproutes

Onderwijsinstellingen moeten daarnaast blijven zorgen voor voldoende ventilatie en "intensievere vormen van schoonmaak". Door middel van bijvoorbeeld looproutes moet het aantal contacten beperkt worden gehouden. Ook kan het zijn dat studenten en medewerkers buiten de lesruimtes en collegezalen nog steeds mondkapjes moeten dragen.
 
De minister kan niet uitsluiten dat uiteindelijk toch een ander scenario met meer beperkingen moet worden gekozen, of juist het "optimale scenario" mogelijk wordt waarin alleen nog de hygiëneregels van kracht blijven. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd daarover in juli, "of zoveel eerder als mogelijk", advies uit te brengen.
 
Door: ANP