Onderwijsprofessionals opgelet: thema’s Comeniusprogramma 2022 bekend

De thema’s voor het Comeniusprogramma 2022 zijn bekend. Begin juli kunnen onderwijsprofessionals hun ideeën voor innovatieprojecten indienen. Dit meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 

Met een Comeniusbeurs kunnen onderwijsprofessionals innovatieprojecten uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van het hoger onderwijs. Voor de Teaching en Senior Fellow-beurzen zijn drie thema’s vastgesteld, met een vierde vrije thema. De Leadership Fellow-projecten worden niet binnen een bepaald thema ingediend. Meer informatie is te vinden op de programmapagina van het Comeniusprogramma.

Thema 1: Samen studeren op de hybride campus

De coronacrisis heeft tot een snelle ommezwaai naar leren op afstand geleid in het hoger onderwijs. De afgelopen periode heeft voor een versnelling van ideeën en innovaties gezorgd die al jaren binnen veel instellingen sluimerden, waardoor kansen zijn ontstaan voor een meer permanente verschuiving naar hybride onderwijs. Deze verschuiving opent nieuwe deuren, maar brengt tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee. Hoe kun je studenten op de campus en online goed laten samenwerken en gelijkwaardige leerdoelen laten bereiken? Hoe kun je de persoonlijke vorming en het welzijn van studenten bevorderen in een hybride omgeving? Projecten binnen dit thema dragen bij aan een optimale balans tussen offline en online onderwijs, om zo de onderwijskwaliteit te verhogen.

Thema 2: Regie voor de student in flexibel onderwijs

Toenemende diversiteit binnen het hoger onderwijs vraagt om een flexibelere aansluiting bij de kenmerken en behoeften van studenten. Dit betekent dat onderwijsinstellingen moeten kunnen variëren in de aanpak en inrichting van opleidingen, en in de mate waarin studenten vanaf dag één regie kunnen krijgen over hun eigen studiepad. Flexibilisering tussen en binnen opleidingen, of in cursussen en toetsingsvormen kunnen deze regie vergroten. Hierbij is een goede ondersteuning noodzakelijk. Hoe kan de autonomie van studenten worden versterkt, zodat zij zelf kunnen nadenken over wat zij moeten leren? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat ook alle studenten hiervan kunnen profiteren? Hoe kunnen studenten geholpen worden bij het (leren) maken van keuzes? Projecten binnen dit thema hebben aandacht voor eigen regie en (mede)verantwoordelijkheid van de student voor de inrichting van diens opleiding in het hoger onderwijs.

Thema 3: Transdisciplinaire samenwerking

Er ligt een uitdaging bij hoger onderwijsinstellingen om studenten op te leiden voor een veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken, ofwel ‘wicked problems’, vragen om transdisciplinaire of internationale samenwerking met maatschappelijke partners om tot innovatieve oplossingen te komen. Op deze manier kan het onderwijs van meerwaarde zijn voor zowel de maatschappij als voor de vorming van studenten. Hoe kunnen studenten in een cursus werken aan vragen en behoeften uit de maatschappij in samenwerking met andere onderwijsprogramma’s, (onderwijs)instellingen en maatschappelijke organisaties? Projecten binnen dit thema dragen bij aan de kennis, vaardigheden en inzichten die nodig zijn om studenten voor te bereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van de toekomst.

Thema 4: Vrije thema – de gehele breedte van Houdbaar voor de toekomst

Vrij thema over de gehele breedte van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst.’ Projecten binnen dit thema sluiten aan bij de onderwerpen en ambities die genoemd worden in de strategische agenda.

Door: Nationale Onderwijsgids