Adviescommissie: splits pabo’s niet op

Begin januari kwam het nieuws dat de pabo vanaf 2021 opgesplitst wordt: er komt een specialisatie voor jongere kinderen en een voor oudere kinderen. Hoewel de minister eerst het advies van de commissie Onderwijsbevoegdheden wilde afwachten, is er onder druk van de Tweede Kamer toch een wetsvoorstel voorbereid. De commissie heeft nu echter een negatief advies gegeven voor het opsplitsen van de pabo. Dit meldt ScienceGuide.

Het opsplitsen van de pabo moet zorgen dat de opleiding aantrekkelijker wordt voor mannen, die volgens de Kamer vaak niet kiezen voor de pabo omdat ze niet met kleuters willen werken. De Vereniging Hogescholen (VH) is niet te spreken over het plan omdat het zou leiden tot versnippering. Bovendien stoort de VH zich aan het feit dat de Kamer het regelmatig laatdunkend heeft over de ‘kleuterjuf’ terwijl ook voor lesgeven aan kleuters veel kennis en expertise vereist is. Het opsplitsen van de pabo zou de indruk kunnen wekken dat de instroomeis verlaagd kan worden, en dat is volgens de VH niet de bedoeling.

Ook het advies van de commissie Onderwijsbevoegdheden is niet positief, zo wordt duidelijk uit het rapport: “De commissie vindt het niet wenselijk om de lerarenopleiding voor het basisonderwijs te splitsen in twee smallere bevoegdheden voor het jonge kind en het oudere kind.” Volgens de commissie kan de pabo ook aantrekkelijker gemaakt worden voor mannen door veranderingen door te voeren in het curriculum: “De commissie is van mening dat het goed mogelijk is om te specialiseren met behoud van de huidige brede bevoegdheid. Het bekwaamheidsgebied ontwikkelingsfase biedt de basis voor de concretisering van een dergelijke specialisatie.”

Door: Nationale Onderwijsgids