Toelatingstoets pabo wordt onderzocht op culturele vooringenomenheid

Op verzoek van de Tweede Kamer komt een onderzoek naar de toelatingstoets geschiedenis voor de pabo. Het is mogelijk dat de vragen zijn gekleurd door ‘westerse vooringenomenheid’, waardoor pabostudenten met een niet-westerse achtergrond sneller uitvallen. Dit meldt NU.nl.

Vanaf 2015 moeten potentiële studenten die de pabo willen doen eerst een toelatingstoets maken. Dit is ingevoerd om het kennisniveau van pabo-studenten te bewaken en daarmee die van de toekomstige basisscholleraren. Na de invoering van de toelatingstoets verminderde het aantal aanmeldingen bij de pabo drastisch, de Vereniging Hogescholen zag bovendien dat het aandeel niet-westerse pabostudenten naar verhouding sterk afnam. De vraag is nu waardoor.
 
De Vereniging Hogescholen, Cito en het Landelijk Overleg Leraren Basisonderwijs (LOBO) zijn nu een onderzoeksproject gestart om te bekijken of ten minste een gedeelte van de uitval kan worden verklaard door een bepaalde culturele vooringenomenheid, naast een vooringenomenheid op het gebied van de formulering van een vraag. Door enkele vragen toe te voegen aan de eerstvolgende toelatingstoets in het najaar van 2020 willen lectoren dit nader onderzoeken. 
 

Canon Nederlandse geschiedenis

Daarnaast is de canon van de Nederlandse geschiedenis ook grondig herzien, waarbij er meer ruimte moest komen voor de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis. De vernieuwde canon wordt volgende week maandag gepresenteerd. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids