Koolmees: zorgen over 'stapeling' problemen jongeren

Dat vooral jonge flexwerkers in de WW terecht lijken te komen is zorgwekkend, maar het kabinet maakte zich ook ver voor de coronacrisis al zorgen om deze groep, stelt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Vooral de "stapeling van problemen, zoals in de huisvesting" en onzekerheid op de arbeidsmarkt maakt dat er volgens de bewindsman extra oog moet zijn voor jongeren.

"Wat je vooral ziet is dat de flexibele schil en de jongeren als eerste hun baan verliezen", zegt Koolmees over de recentste cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In april vroegen 74.000 mensen een WW-uitkering aan. Een ongekende toename die volgens het UWV bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar het grootst is.

Voor die jongeren is al veel gedaan, stelt Koolmees. Hij wijst op een wet die het verschil tussen flexcontracten en vaste contracten kleiner maakt en werk van het kabinet voor starters op de woningmarkt. "De coronacrisis geeft vooral aan dat het noodzakelijk is dat we daarmee door moeten gaan en een stap extra moeten zetten", zegt de bewindsman.

Daarmee doelt hij op het crisisprogramma 'NL leert door' dat het kabinet woensdag presenteerde als onderdeel van het steunpakket voor bedrijven. Er wordt 50 miljoen euro uitgetrokken voor dat programma, waarmee mensen vanaf juli gratis online scholing en ontwikkeladvies kunnen krijgen "om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie". Werkgevers die loonsubsidie krijgen worden verplicht werknemers te stimuleren om zich om te scholen of bij te scholen. Het idee is dat mensen die in sectoren werkzaam zijn waar het werk grotendeels stilligt door de coronacrisis, via omscholing actief kunnen worden in sectoren waar juist grote behoefte is aan arbeidskrachten, zoals in de supermarkten en in de zorg.

Eind vorige maand lanceerde UWV al een platform waar vraag en aanbod op de scheve arbeidsmarkt worden samengebracht. De verschillen in sectoren zijn namelijk groot. Ook in de WW-cijfers die het UWV presenteerde ziet Koolmees dat terug: tegenover het grote aantal nieuwe WW-aanvragen staat "best een grote uitstroom naar andere banen".

Door: ANP