Normal_ict__laptop__computer__toetsenbord__digitaal

Hogeschool van Amsterdam (HvA) en brancheorganisatie Nederland ICT gaan structureel samenwerken om hoogopgeleide werkzoekenden zonder ict-achtergrond om te scholen tot ict’ers. Beide organisaties tekenden vandaag een overeenkomst waarin ze de samenwerking vastleggen. Het doel is om het succesvolle project Make IT Work op te schalen. Dit meldt Nederland ICT.

Onder invloed van digitalisering is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren sterk veranderd. De vraag naar specifieke digitale vaardigheden groeit sneller dan het huidige aanbod bij kan houden. Tegelijkertijd hebben veel hoogopgeleiden een baan die niet past bij de richting van hun gevolgde opleiding.

Het Make IT Work-programma van de HvA lost deze mismatch op door een programma van elf maanden aan te bieden voor ict-functies. Kandidaten worden door inhoudelijke modules, projecten, coaching en intervisie opgeleid tot software engineer, business analist of cyber security specialist. Ze worden hierbij geholpen door bedrijven die ze na het succesvol afsluiten van het eerste semester een baan aanbieden. Cursisten ontvangen na afloop een certificaat op hbo-bachelor niveau. Make IT Work startte in 2015 en is inmiddels negen keer van start gegaan.

“Make IT Work heeft zich al bewezen als zeer succesvol,” zegt Geleyn Meijer, decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie aan de HvA. “Inmiddels zijn er 145 cursisten die via Make IT Work een baan hebben gevonden.”

HvA en Nederland ICT gaan zich nu gezamenlijk inzetten om kandidaten en bedrijven uit heel Nederland aan zich te binden. Nederland ICT zal het programma bij haar leden onder de aandacht brengen. Daarnaast krijgen de deelnemende bedrijven de mogelijkheid tot het geven van inhoudelijke feedback op het onderwijsprogramma, zodat het aan blijft sluiten bij de actuele behoefte aan talent. De eerstvolgende omscholingsrichting Software Engineering (Media) gaat op 13 november van start.

Op de website van Make IT Work is meer informatie te vinden over het omscholingstraject.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids