Normal_zomer__zon__warm__weer__blauwe_lucht

Deze week vindt de City Climate Scan Challenge Rotterdam plaats, georganiseerd door Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Rotterdam in samenwerking met universiteiten uit Gdansk. Internationale studenten gaan samen met onderzoekers en het bedrijfsleven de luchtkwaliteit, hittestress en overstromingsgevaar meten in Rotterdam. De gegevens worden gebruikt voor internationale projecten en worden op 22 september gepresenteerd aan prominenten van de stad Rotterdam. Dit meldt Hanzehogeschool.

De Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Rotterdam organiseren in samenwerking met universiteiten uit Gdansk, diverse Nederlandse gemeenten uit de City Deal en bedrijven als TNO, Tauw en INDYMO van 18 tot en met 22 september de City Climate Scan Challenge Rotterdam. 
 
Het klimaat verandert en dit heeft effect op steden. Een bekend voorbeeld hiervan is overstroming als gevolg van hevige neerslag. Minder bekend is dat klimaatwijziging ook effect heeft op de opwarming van de stad (hittestress), luchtkwaliteit en waterkwaliteit. Tijdens deze internationale samenwerking worden er metingen verricht in Rotterdam. Deze gegevens worden geregistreerd op de website www.cimatescan.nl. Dit is een open source website die internationale gegevens over klimaatadaptie bundelt. 
 
Beide hogescholen zullen de meetweek evalueren en implementeren in andere steden om de (internationale) bewustwording van diverse partijen te verhogen. Er zijn al contacten met geïnteresseerde steden in Indonesië (Semarang) en Filipijnen (Manila, Cebu), maar ook met de steden Gdansk, Boekarest, Kopenhagen, Valencia en Barcelona. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids