Logo_hogeschool_leiden_logo

De Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden hebben een overeenkomst getekend om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. De samenwerking is bedoeld om de ontwikkeling van ‘Leiden Kennisstad’ verder vorm te geven. Dat meldt Sleutelstad FM.

Er is een akkoord bereikt ober vijftien concrete projecten die zijn verdeeld over vier verschillende thema’s: campusvorming, onderwijs/onderzoek, internationalisering en ‘de stad als lab’. Wat betreft de campusvorming stat Leiden Bioscience Park (LBSP) centraal, samen met een nieuwe Humanities Campus, waar onder meer talen, culturen en geschiedenis aan bod zullen komen. Wat betreft onderzoek staat de toekomstige bestemming voor gezichtsbepalende monumenten in Leiden centraal. Het thema internationalisering is bedoeld om Leiden als internationale kennisstad beter op de kaart te zetten bij internationale studenten en onderzoekers. ‘De stad als lab’ heeft tot slot als doel om de inwoners van Leiden te laten profiteren van de kennis en innovaties in de stad. Te denken valt aan gezondheid, werkgelegenheid, duurzaamheid en kunst/cultuur.

Sinds 2012 heeft de gemeente Leden een Programma Kennisstad voor het ondersteunen van de Leidse kennisinstellingen. Dankzij de nauwere samenwerking tussen de vier instanties is er ook voor dat programma meer aandacht. Tijdens een avondsymposium dat afgelopen voorjaar werd gehouden kwam de intensieve samenwerkingsovereenkomst tot stand.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids