Normal_geld_handen_verdeling_wnt

De Onderwijsinspectie vindt dat de raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht (HU) niet goed heeft gehandeld in de zaak van scheidend bestuursvoorzitter Geri Bonhof in 2015. Zij heeft een half jaar voor vertrek nog een opleiding gevolgd van ruim 12.000 euro die door de HU volledig werd betaald.  “Hoogst onwenselijk”, volgens de Onderwijsinspectie. Omdat Bonhof de cursus zo kort voor haar afscheid volgde, was dit slechts eigen belang en geen zakelijk belang voor de hogeschool. Dit meldt Algemene Onderwijsbond.

De Onderwijsinspectie zegt dit in een inspectierapport over de vergoedingen die Bonhof kreeg in 2015 toen zij na twaalf jaar voorzitterschap vertrok bij de HU. Bonhof blijkt een half jaar voor vertrek nog een opleiding gevolgd te hebben die door de HU volledig werd betaald. Volgens de raad van toezicht is dit ook in het belang van de HU geweest, maar de Onderwijsinspectie is het daar niet mee eens. Daarnaast had de voorzitter bij haar vertrek een vergoeding van 182.900 euro meegekregen. Dit was voordat de Wet normering topinkomens van kracht werd, waarin opgenomen is dat hoge functionarissen een vertrekpremie van maximaal 75.000 euro kunnen krijgen. 
 
Rayonbestuur Jan Dijkstra van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zei eerder al dat hij deze gang van zaken niet goed te praten vindt.  ‘Gewone’ medewerkers krijgen volgens Dijkstra echter geen volledige vergoeding voor studies. Hij vindt daarom dat dit bedrag op z’n minst afgetrokken zou moeten worden van de vertrekpremie. De raad van toezicht ziet dit anders. De raad heeft laten weten dat de HU geen geld zal terugvorderen bij oud-collegevoorzitter Bonhof of andere stappen zal ondernemen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids