Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De medezeggenschapsraden van de noordelijke hogescholen Stenden en NHL hebben overeenstemming bereikt over een fusie. Per 1 september 2018 gaan de scholen de samenwerking met elkaar aan. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

NHL en Stenden gaan fuseren omdat zij de komende jaren een grote concurrentiestrijd verwachten in het hbo-onderwijs. Door samen te werken, denken de scholen dat ze het hoofd beter boven water kunnen houden. Op die manier moet het aantal nieuwe studenten in stand worden gehouden. Voor de fusie daadwerkelijk een feit is, moet de samenwerking eerst nog worden goedgekeurd door de minister. De scholen verwachten dat de afhandeling voor de zomervakantie rond zal zijn. Momenteel zijn er rond de 23.000 studenten en 2250 personeelsleden verbonden aan NHL en Stenden.

Het plan om te fuseren bestond al langer, maar een eerdere poging tot samenwerking werd in 2015 afgeketst. Ook deze keer kwam de samenwerking niet zomaar tot stand. De medezeggenschapsraad van de NHL wilde bijvoorbeeld dat de Maritieme Academie Willem Barentsz haar 'status aparte' zou blijven behouden. Bovendien is het aantal opleidingen dat slecht scoort een punt van zorg. Studenten en docenten willen dat het college van bestuur hier aandacht aan besteedt. De bedoeling van de fusie is onder andere dat deze opleidingen in de toekomst landelijk tot de betere gaan behoren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids