Normal_04eb5fd7-0448-45fb-8171-d2e4645e49b4

De Islamitische Universiteit Rotterdam gaat samenwerken in de Verenigde Staten. Afgelopen week tekende het bestuur een samenwerkingsovereenkomst met de Hartford Seminary in Hartford, VS. Beide hogeronderwijsinstellingen spraken de intentie uit elkaar te zullen versterken op het punt van interreligieuze kennis & dialoog en het bevorderen van Erasmus+ studenten- en stafmobiliteit.

Hartford Seminary is een hoger onderwijsinstelling met een unieke multi-religieuze omgeving met de doelstelling om theologiestudenten op te leiden in een transparante en brede setting binnen de pluralistische Amerikaanse samenleving waarin dialoog, tolerantie en wederzijds begrip centraal staan. De IUR en Hartford Seminary zullen met elkaar samenwerken op intercultureel vlak en op onderwijsniveau. 
 
Het IUR-bestuur was in de Verenigde Staten om de betrekkingen met Hartford Seminary aan te gaan en tevens deel te nemen aan de 'President's Interfaith and Community Service Campus Challenge' van het Witte Huis en het Amerikaans Ministerie van Onderwijs op de Georgetown University en Gallaudet University in Washington.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids