Normal_studenten__luisteren__hbo__uni__college

Meer migranten die Nederland nodig heeft, zoals studie-, arbeids- en kennismigranten, hebben in 2015 een verblijfsvergunning gekregen; op 31 december 2015 kwam dit in totaal op 4.640. Deze stijging van 12 procent in vergelijking met 2014 past binnen het kabinetsbeleid. Het kabinet wil door soepele toelatingsprocedures de kwaliteit van de beroepsbevolking en de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders, vergroten. 

In 2015 steeg de totale instroom van asielzoekers naar 58.880, ten opzichte van 29.890 in 2014. Deze stijging kwam door een toename van zowel eerste aanvragers als nareizigers, vooral uit Syrië. Nareizigers zijn gezinsleden van asielzoekers die een asielvergunning hebben gekregen. De sterke stijging van het aantal asielzoekers stelt hoge eisen aan alle partners in de vreemdelingenketen, zoals bijvoorbeeld gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen. Desondanks is het in het afgelopen jaar gelukt om alle ingestroomde asielzoekers een opvangplek te bieden.

Dit staat in de Rapportage vreemdelingenketen 2015 van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De rapportage geeft op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten in de vreemdelingenketen over de periode januari-december 2015. 

© Nationale Onderwijsgids