Logo_intermijn

Maandag beginnen ruim 700.000 eerstejaars studenten aan het nieuwe schooljaar, maar de verwachting is dat een derde van hen nog voor de zomer de handdoek in de ring gooit. Studie-uitval zal dit jaar hoger zijn dan ooit, zo wordt verwacht. Een groot en kostbaar maatschappelijk probleem waarvoor Intermijn een innovatieve oplossing biedt. 

Intermijn is een initiatief van twee jonge docenten uit het voortgezet onderwijs en het hbo. Zij hebben de afgelopen jaren veel jongeren begeleid bij het maken van keuzes voor de toekomst. Veel scholieren laten zich slecht voorlichten en stellen het kiezen van een studie uit tot na de examens. Bij Intermijn leren schoolverlaters en studie-uitvallers de juiste keuzes te maken voor de toekomst, waardoor zij beter voorbereid en gemotiveerd starten met hun studie. Intermijn biedt samen met een team van partners een programma dat bestaat uit individuele begeleiding, masterclasses, bedrijfsbezoeken, proefstuderen, stage, creatieve en sportieve uitdagingen en werk- en reisbegeleiding.

Studie-uitval hoger dan ooit
De uitval in het hbo en op de universiteit is enorm: 37 procent van de hbo’ers valt uit en 28 procent van de universitaire studenten stopt tijdens het eerste jaar*. De verwachting is dat de studie-uitval dit jaar nog hoger zal uitvallen. Door de aanvankelijke afschaffing van de basisbeurs hebben veel studenten die eigenlijk een tussenjaar wilden nemen, zich gehaast alsnog inschreven voor een studie. Daarnaast stellen opleidingen strengere eisen aan studenten waardoor meer studenten een negatief bindend studieadvies (BSA) zullen krijgen.

Loth van Veen, een van de initiatiefnemers van Intermijn en werkzaam in het hbo: ‘Ik ben ervan overtuigd dat een investering op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de fase tussen het voortgezet onderwijs en de studietijd zich terugverdient. Door te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, leer je gefundeerde keuzes te maken die richting geven aan de toekomst.’

*bron: Ministerie OC&W

© Nationale Onderwijsgids