Normal_handtekening

(Novum) - Hoewel het aantal vacatures voor hoogopgeleiden het afgelopen halfjaar met zeven procent is gestegen in vergelijking met 2012, hebben hbo'ers en universitair geschoolden nog altijd moeite om een baan op niveau te vinden. Mbo'ers werken daarentegen geregeld boven hun opleidingsniveau. Dat meldt selectie- en wervingsbureau Yacht maandag in een onderzoek.

Van alle hoogopgeleiden werkt momenteel veertien procent onder zijn opleidingsniveau. Ook heeft een kwart van alle hbo'ers en wo'ers het afgelopen jaar een baan onder zijn niveau geaccepteerd. Tegelijkertijd werkt ruim twintig procent van alle middelbaar geschoolden op een functie boven zijn opleidingsniveau.

Dat hoogopgeleiden ondanks een toenemende vraag geregeld beneden vermogen werken, komt volgens directeur Dick Koopman van Yacht doordat het aanbod van hbo'ers en wo'ers niet aansluit bij de vraag van bedrijven. Bij gebrek aan werk in hun opleidingsgebied kiezen zij daarom noodgedwongen voor een functie onder hun niveau.

Werkende mbo'ers hebben juist voordeel van deze tegenstelling in vraag en aanbod. Zij krijgen de kans om door te groeien naar een functie op hbo-niveau. Zo werkt bijna zestig procent van alle middelbaar geschoolde ict'ers op een functie boven zijn niveau.

"De interne mbo'er die solliciteert naar de baan op hoger niveau heeft goede kaarten in handen door de kennis en vaardigheden opgedaan in de praktijk", aldus Koopman. Veel hoogopgeleiden ontbreekt het juist aan die vaardigheden. "Je ziet dat alleen opleiding waarbij veel kennis wordt vergaard niet genoeg is. Specifieke vaardigheden tellen zwaar mee en het onderwijs zal daar op moeten aansluiten", zegt hij.