Hoogopgeleide zzp'ers hebben last van genderkloof in uurtarieven

Vandaag publiceert Knab de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de uurtarieven van ruim 10.000 zzp'ers. Opvallend is de genderkloof die vooral onder hoogopgeleide zelfstandigen duidelijk aanwezig is. Dat meldt Knab.

Mannelijke zzp'ers met een masterdiploma hanteren gemiddeld een uurtarief dat 13 procent hoger is dan dat van hun vrouwelijke collega's met dezelfde opleiding en hetzelfde aantal jaar ervaring. Onder zzp’ers met een bachelordiploma is dat verschil zelfs 16 procent. Bij zzp’ers die geen studie hebben afgerond is het verschil veel kleiner; daar rekenen mannen gemiddeld een 4 procent hoger uurtarief dan vrouwen.

Onwetendheid 

Vier op de tien zzp’ers geven aan een slecht beeld te hebben van de tarieven die hun concurrenten rekenen. Mogelijk verklaart die onwetendheid waarom – ondanks de kloof - het percentage hoogopgeleide vrouwen dat blij is met hun uurtarief (64 procent) nauwelijks verschilt van de mannen (65 procent). Van alle ondervraagde zzp’ers is 60 procent blij met hun uurtarief. 

Onderhandelen 

Knab vroeg de zzp’ers in het onderzoek ook hoe goed ze zichzelf vinden in onderhandelen. Zes op de tien mannen beschouwt zichzelf hierin als goed tot zeer goed. Bij de vrouwen zijn dat er veel minder: vier op de tien. Mannen en vrouwen die zichzelf even goed vinden in onderhandelen, hanteren nagenoeg gelijke uurtarieven.  

Knab deelt vandaag de onderzoeksresultaten – inclusief een digitaal boekje met de uurtarieven van de vijftig grootste zzp-beroepen – met al z'n zakelijke klanten. 

Genderkloof 

Nadine Klokke, CEO van Knab, benadrukt de noodzaak van dit soort onderzoeken om de genderkloof aan te pakken: “We zien bij driekwart van de zzp-beroepen dat mannen een hoger uurtarief rekenen dan vrouwen in omstandigheden die verder vergelijkbaar zijn. Dat is onnodig en niet van deze tijd. Door dit soort concrete cijfers te delen hopen we zzp'ers financieel slimmer te maken en hen concrete handvatten te bieden om een uurtarief te vragen dat bij hen past.” 

Door: Nationale Onderwijsgids