Hoogleraren Tilburg University benoemd tot kroonleden van de SER

De ministerraad heeft drie hoogleraren van Tilburg University benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het gaat om Irmgard Borghouts, Bastiaan Starink en Mijntje Lückerath-Rovers (TIAS). De SER kroonleden zullen de regering adviseren op de domeinen ondernemerschap, waardig werk, duurzame groei, inclusieve samenleving, evenwichtige inkomensverdeling en brede welvaart. De benoeming geldt voor de periode van 1 april 2024 t/m 31 maart 2026. Dat meldt Tilburg University. 

Prof. dr. Irmgard Borghouts, bijzonder hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid, is benoemd vanwege haar multidisciplinaire expertise op het gebied van sociaal beleid, sociale zekerheid en strategische HRM-vraagstukken binnen organisaties. Ze is bij vele onderzoeken betrokken, o.a. in opdracht van de Europese Commissie en het Ministerie van SZW. Zo is zij een van de leden van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas), dat onlangs een rapport presenteerde over de toekomst van een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Pensioenstelselherziening 

Prof. mr. dr. Bastiaan Starink, bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting, doet al jaren onderzoek naar de grootscheepse pensioenstelselherziening. Daarnaast is Starink directeur van het Competence Centre for Pension Research en Fellow bij Netspar aan Tilburg University. Zijn primaire aandachtsgebieden zijn de fiscale aspecten van collectief pensioen en de arbeidsmarkt. De afgelopen 15 jaar heeft hij zich ontwikkeld tot autoriteit op zijn vakgebied. Naast zijn aanstelling als hoogleraar is hij partner bij PwC. 

Rol van de Raad van Commissarissen 

Prof. dr. Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan TIAS. Haar onderzoek richt zich op de rol van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en corporate governance, met name waar het gaat om langetermijnwaardecreatie en boardroomdynamics. Ze is de auteur van de jaarlijkse Nederlandse 'Female Board Index' en co-auteur van het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek. 

Herbenoeming 

Daarnaast heeft de ministerraad ingestemd met de herbenoeming van de huidige aan Tilburg University verbonden kroonleden van de SER: Prof. dr. K. Kim Putters (voorzitter), prof. dr. Marike Knoef en prof. dr. Josette Dijkhuizen.

Door: Nationale Onderwijsgids