105 miljoen euro extra voor leerlingen die extra steuntje in de rug nodig hebben

Minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs trekt 105 miljoen euro uit om jongeren die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven door bijvoorbeeld les in kleinere groepen of extra aandacht en begeleiding te geven. Ruim 100.000 leerlingen op zevenhonderd middelbare scholen zullen hier de komende jaren van profiteren. Dit meldt Rijksoverheid. 

In het voortgezet onderwijs trekt minister Wiersma structureel 105 miljoen euro uit voor het zogenoemde leerplusarrangement bovenop de bestaande 52 miljoen euro. Zo moeten grote verschillen tussen leerlingen en scholen kleiner worden. Scholen krijgen de opdracht het extra geld in te zetten waar leerlingen dit nodig hebben, bijvoorbeeld voor praktijk- of technieklessen, kleinere klassen of huiswerkbegeleiding.

Basisvaardigheden en goed onderwijs

Voor basisvaardigheden als goed leren lezen, rekenen en schrijven is jaarlijks 1 miljard euro beschikbaar. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te kunnen investeren in leraren, trekt het ministerie van OCW jaarlijks 1,5 miljard euro uit om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Zo is dat ook afgesproken in het Onderwijsakkoord.

Daarnaast vindt minister Wiersma het belangrijk dat leerlingen op scholen gewoon goed les moeten krijgen in plaats van afhankelijk te zijn van commerciële bijlesbureaus. Een kwart van alle leerlingen maakt gebruik van betaalde bijles. Minister Wiersma wil dat scholen dit voorkomen en zelf bijles aanbieden aan alle leerlingen. Niet alle ouders kunnen bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining betalen. De minister wil daarom het private aanbod in het onderwijs aanpakken en ontmoedigen. Hij werkt samen met sectorraden aan strengere richtlijnen. Zo gaat er binnenkort een wetsvoorstel in internetconsultatie dat een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gaat verplichten voor personeel van commerciële bureaus.

Voorschoolse educatie

Goed onderwijs en het leggen van de beste basis voor de toekomst van leerlingen en daarmee van Nederland begint al vroeg. Op de basisscholen zijn al grote verschillen te zien. Het plan is om die de komende jaren al vanaf jongere leeftijd in te lopen. Minister Wiersma komt met een extra aanpak om meer kinderen gebruik te laten maken van een zogeheten voorschool door de kwaliteit van de voorschoolse educatie te versterken en de relatie tussen kinderopvang en onderwijs beter te maken. Zo benutten we de schooltijd optimaal om alles uit leerlingen te kunnen halen.

Door: Nationale Onderwijsgids