Vanwege een beurs krijgen 23 leraren meer ruimte en tijd voor promotieonderzoek

Drieëntwintig docenten hebben een Promotiebeurs voor leraren ontvangen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar voor de promotietrajecten. Met de beurs krijgen leraren de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. In deze twintigste ronde is ruim 4,6 miljoen euro toegewezen. Dat meldt de NWO.

Uit de toewijzingen komt het wetenschapsbrede karakter van de Promotiebeurs voor leraren goed naar voren. Zo onderzoekt Gerbrich de Jong (NHL Stenden Hogeschool) het gebruik van aanspreekvormen in Friesland. Een ander mooi voorbeeld is het onderzoek van Maaike Radix (Herman Broerenstichting). Zij onderzoekt hoe leerkrachten effectief feedback kunnen geven aan leerlingen met Special Educational Needs.
De aanvragers van de toegekende onderzoeken gaan de komende vijf jaar onderzoek doen, dat uiteindelijk leidt tot een promotie.

Door: Nationale Onderwijsgids