Normal_taylor-flowe-4nkoeaqatga-unsplash__1_

De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman wil niet dat schoolbesturen in haar gemeente zomaar onbevoegden voor de klas zetten. Schoolbestuurders van Zonova, Innoord en AWBR nemen afscheid van het klassiek onderwijs en gaan nieuw onderwijs bieden, waarbij leerlingen van allerlei professionals les krijgen over onder meer muziek, accountancy en kunst. De bevoegde docent krijgt daarbij een coördinerende rol. Dit meldt het Parool.

Ook dagelijks bestuurder Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) is boos op de schoolbesturen. “Het kan echt niet. Dit is een voorbeeld van hoe onderwijsbestuurders denken dat ze het zelf beter weten, zonder in gesprek te gaan met de mensen die het moeten doen.” Roovers wil dat docenten gekoesterd worden, maar dat gebeurt op deze manier niet. Bestuurders besluiten nu zonder enige overleg met de betrokkenen wat er gaat gebeuren. Daardoor komen er geen nieuwe bevoegde leerkrachten en worden de bestaande docenten weggejaagd.

'Jammer dat niet is overlegd'

Wethouder Moorman zegt het jammer te vinden dat er niet met haar is overlegd. Ze is ook benieuwd hoe onderwijsminister Dennis Wiersma hierop reageert. Dit is niet wat de schoolbesturen voor de kinderen óf bestaande docenten moeten willen. Zij werken zich nu “een slag in de rondte om kinderen van goed onderwijs te voorzien”. Moorman vindt niet dat (speciaal) basisonderwijs zomaar bij een onbevoegde externe professionals kan worden neergelegd.

Speciaal onderwijs

Mede door het gebrek aan bevoegde en bekwame leraren neemt het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs explosief toe. Onbevoegde leraren die niet kunnen omgaan met kinderen die niet volgens het ‘reguliere tempo’ kunnen meekomen, worden sneller naar het speciaal onderwijs doorgestuurd.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky