Nederlandse Onderwijspremie 2023 voor hbo, wo en voor het eerst het mbo

In oktober opent het NRO de call om onderwijsteams voor te dragen voor de Nederlandse Onderwijspremie. De Nederlandse Onderwijspremie (voorheen: Nederlandse Hogeronderwijspremie) is de hoogste onderscheiding voor onderwijsteams van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Dat betekent dat voor het eerst nu ook mbo-teams kunnen worden voorgedragen. Dat meldt het NRO.

De Nederlandse Onderwijspremie is bedoeld als grote blijk van waardering voor onderwijsteams die een  onderwijsinitiatief hebben verbeterd of ontwikkeld. Tevens is het bedoeld als stimulans voor docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling.

Onderwijsteam 

Dit najaar kan elke mbo-, hbo- en wo-instelling één onderwijsteam voordragen voor de Nederlandse Onderwijspremie. Per sector maken drie onderwijsteams kans op een premie van 500.000 euro, 800.000 euro of 1,2 miljoen euro. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikt de premies in 2023 uit.

Ministerie van OCW

Het NRO organiseert de Nederlandse Onderwijspremie in opdracht van het ministerie van OCW. Binnenkort volgt meer informatie over het voordragen, de voorwaarden en de procedure via de website van het NRO.  

Door: Nationale Onderwijsgids