Hoogleraar moet volgens commissie sponsoring onderzoek voortaan vermelden

Bijzonder hoogleraar Rex Arendsen van de afdeling Belastingrecht aan de Universiteit Leiden moet voortaan de sponsoring van zijn onderzoek vermelden bij zijn publicaties. Een tijdelijke commissie heeft die aanbeveling gegeven. Dat meldt de NOS.

De commissie heeft wetenschappelijke publicaties van Arendsen tegen het licht gehouden en oordeelt dat Arendsen niet altijd zijn nevenfuncties en sponsoring heeft vermeld. In 13 van de 17 publicaties werden zijn werkzaamheden bij de Belastingdienst niet vermeld. De gelden van sponsors voor het onderzoek werden helemaal niet genoemd. 

Belangenverstrengeling 

Dit leidt volgens de onderzoekers niet tot een conflict. “In de onderzochte publicaties heeft de commissie geen aanwijzingen gevonden voor extra belang van transparantie vanwege de schijn van belangenverstrengeling of partijdigheid”, aldus de commissie. Een andere interne inventarisatie van de Universiteit Leiden kwam tot dezelfde conclusies.

Financiers 

In een reactie geeft Arendsen aan zich heel goed in de conclusies en aanbevelingen van de commissie te vinden. Hij gaf eerder nog aan dat hij geen directe noodzaak zag in het benoemen van de financiers in de publicaties. Inmiddels heeft hij de financiers van zijn onderzoek wel op de universiteitspagina vermeld. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk