Niet de leraren, maar de omstandigheden moeten beter

Amsterdamse onderwijzers vinden het erg dat er nauwelijks landelijk zicht is op de beheersing van basisvaardigheden in het primair onderwijs en dat de Onderwijsinspectie dan toch komt met het advies om de kennis en kunde van leraren te vergroten. Volgens de onderwijzers is het échte probleem namelijk het lerarentekort. Dat meldt Het Parool. 

De Onderwijsinspectie stelde woensdag in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ dat er iets fundamenteel anders moet in het onderwijs. Alleen op die manier kan de achteruitgang in taal en rekenen, dat al twintig jaar gaande is, gestopt worden. Steeds meer jongeren dreigen het onderwijs onvoldoende geletterd/gecijferd te verlaten. 

Bijscholing 

De inspectie zegt ook dat de vaardigheden van onderwijsprofessionals bijgeschoold moeten worden. “Het Nederlandse onderwijs investeert minder dan vele andere landen in na- en bijscholing. En de scholing die wel plaatsvindt, is vaak ongericht.”

Arnold Jonk van schoolbestuur Staij, waar 23 scholen in Amsterdam onder vallen, vindt het problematisch dat er naar leerkrachten en schoolleiders wordt gekeken. “Dat is al heel lang een reflex. Er wordt gezegd: blijkbaar kunnen jullie het niet. Ga maar bijleren dan lukt het ons wel.”

Lerarentekort 

Het echte probleem is volgens Jonk het lerarentekort. “Heel veel scholen staan in de overlevingsstand. Voor bijscholing heb je een stabiel team nodig en tijd om dat te doen. Wat we nu doen, is overleven.”

Volgens het Amsterdamse onderwijs doet het advies van de inspectie dus geen recht aan de situatie waar veel scholen nu in zitten. Als er niets aan de randvoorwaarden gebeurt, zoals huisvesting voor docenten en voor voldoende en bevoegde leerkrachten gezorgd wordt, dan weten ze nu al hoe het rapport er over twee jaar uit gaat zien. Namelijk hetzelfde als afgelopen woensdag.

Masterplan 

Minister Wiersma van Onderwijs is bezig met een masterplan om de basis op orde te krijgen. Dit plan moet uiterlijk voor de zomer klaar zijn. “Ook werken we aan een hoger salaris voor leraren, minder werkdruk en een duidelijke opdracht voor het onderwijs. Ik ben ervan overtuigd: dit is geen kwestie meer van werk, maar van meer focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap”, aldus Wiersma. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk