Vanwege lerarentekort schrappen sommige scholen vakken voor leerlingen

Het tekort aan leraren voor bètavakken en talen wordt alleen maar groter. Aanmeldingen bij lerarenopleidingen lopen achter. De zoon van Sofie van Westrenen heeft in tweeënhalf jaar tijd negen verschillende leraressen Frans gehad. De jongen doet het verder goed op school, maar Franse werkwoorden kan hij niet vervoegen, scheikunde had hij niet tussen december en begin maart en Duits viel heel vaak uit. Dat meldt NRC. 

Marijn van den Dool begon anderhalf jaar geleden als rector op de Wolfert Dalton-school in Rotterdam. De school waar de zoon van van Westrenen naartoe gaat. Op het moment dat Van den Dool begon was er al een lerares Frans ziek. Toen de vervanger ook ziek werd kwam er een lerares van een detacheringsbureau. Zij vertrok vrij snel, want de voorwaarden bevielen haar niet. Daarna kwamen er weer twee leraressen Frans, maar die zijn ook vrij snel weer weggegaan.

Frans 

Het Wolfert Dalton heeft vorige week dan ook besloten per direct te stoppen met Frans voor alle derdeklassers die volgend jaar die taal niet meer in het vakkenpakket hebben. “Zo heeft de leraar meer tijd voor de kleinere groep die Frans wil doen voor het examen.”

Lerarentekort 

Al twintig jaar zijn de structurele oorzaken voor het lerarentekort op middelbare scholen bekend. Het lerarenbestand vergrijst en de marktsector biedt hogere lonen waardoor weinig jongere  mensen leraar willen worden. In 2007 verscheen het rapport ‘Leerkracht, een dramatische kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren’. Er werd een tekort voorspeld van zo’n 5  à 6 procent. Dat is inmiddels opgelopen naar 9 procent

Flexibele schil 

Door de krappe arbeidsmarkt hebben jongeren keuze genoeg in het vinden van een baan. Lerarenopleidingen zien ieder jaar weer hoe de instroom verder afneemt. Vooral in de Randstad is het lerarentekort hoog. In de andere regio’s daalt juist het aantal leerlingen, daar zijn op den duur dus minder leraren nodig. Schoolbesturen creëren nu bewust een flexibele schil van docenten, want die kunnen dan gemakkelijk weer ontslagen worden als het aantal leerlingen te klein wordt. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk