Onderzoek vmbo-docenten: wat is er nodig voor een volwaardig examen dit jaar

Stichting Platforms VMBO onderzoekt of er en zo ja welke aanvullende maatregelen er dit jaar nodig zijn, om tot een volwaardig eindexamen in de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg vmbo te komen. Vmbo-schoolleiders en vmbo-praktijkdocenten wordt gevraagd hierover een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten staan tot 12 oktober open. Dit meldt de Vo-raad. 

Er wordt gekeken naar welke vertragingen de huidige vierdejaars in vmbo-bb, -kb en -gl dienen in te lopen als gevolg van de beperkingen door de coronacrisis. En wat hebben scholen nodig om hun leerlingen een volwaardig examen te kunnen bieden?

Beeld van actuele situatie

Vmbo-schoolleiders en vmbo-praktijkdocenten wordt gevraagd een beeld te geven van de actuele situatie, zowel wat betreft de voorbereidingsmogelijkheden van leerlingen als de organisatorische en logistieke aspecten van de afname van de centrale examens. 

Stichting Platforms VMBO voert dit onderzoek uit in opdrach van het ministerie van OCW. Naar verwachting zijn begin november de uitslagen van het onderzoek beschikbaar.

Door: Nationale Onderwijsgids