4676 aanvragen voor de Lerarenbeurs toegekend, 1219 aanvragen afgewezen

Er zijn dit jaar in totaal 5895 aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs. Daarvan zijn 4676 aanvragen toegekend. 1219 aanvragen zijn afgewezen. Dit schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de aanvraagronde voor schooljaar 2022/2023 krijgen aanvragers die dit jaar zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond voorrang op (nieuwe) initiële aanvragers. Voor volgend schooljaar ziet de volgorde van toekenning er daarom als volgt uit:
  • herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  • initiële aanvragen die in 2021 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  • (nieuwe) initiële aanvragen.
 
Slob waarschuwt daarbij dat hij geen zekerheid kan geven dat alle afgewezen aanvragen van dit jaar volgend jaar kunnen worden toegekend. Dat komt door het beperkte budget voor de Lerarenbeurs. Daarnaast zal door het toekennen van voorrang voor afgewezen aanvragers 2021 mogelijk geen tot zeer beperkt budget resteren voor (nieuwe) initiële aanvragen voor volgend schooljaar.
 

Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, mbo en hbo. Met de beurs kun je een vergoeding verstrekt krijgen voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids