Meld je aan: panel over invloed van technologie op leren en onderwijs

Welke invloed kan (digitale) technologie hebben op leren en onderwijs geven/ontwikkelen? Op dinsdagavond 15 juni houdt de Onderwijsraad een online panel over dit thema. Werkt u als docent in het po of vo en wilt u hierover meediscussiëren? Dan ontvangt de Onderwijsraad graag uw aanmelding. Dit meldt de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad werkt momenteel aan een verkenning over technologie en onderwijsleerprocessen met als centrale vraag: Wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen? De verkenning verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022.

Datum en locatie

Dinsdagavond 15 juni, 19.30 – 21.00 uur, online

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 juni a.s. via bijeenkomsten@onderwijsraad.nl. Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. de school waaraan u werkzaam bent, de groep(en) waaraan u lesgeeft (po) of de schoolsoort(en) en vak(ken) waarin u lesgeeft (vo) en een korte motivatie waarom u graag meedenkt over het thema van dit panel.

Door: Nationale Onderwijsgids