Slob: VOG voor het onderwijs moet aangescherpt worden

Onderwijsminister Arie Slob wil de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het onderwijs aanscherpen, om zo de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag door onderwijspersoneel te verkleinen. Het aantal meldingen van seksueel ongepast gedrag door leraren neemt namelijk toe. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

Onderzoek door de Onderwijsinspectie toont aan dat er steeds meer incidenten plaatsvinden waarbij onderwijspersoneel zich schuldig maakt aan ontucht met leerlingen. Op het speciaal onderwijs is de grootste toename waar te nemen: bijna een op de twee meldingen gaat over ongewenste aanraking of aanranding door een medewerker. In het basisonderwijs is een stijging van 14 procent te zien ten opzichte van het schooljaar 2018-2019, en in het voortgezet onderwijs gaat het om een stijging van 8 procent.

VOG in het onderwijs

Op advies van ResearchNed en Bureau Beke kijk het ministerie van Onderwijs daarom nu naar het aanscherpen van de VOG. Zo wordt onderzocht of het mogelijk is om onderwijspersoneel om de zoveel jaar een VOG te laten aanvragen. Momenteel is dat niet het geval. “De oudere docent kan een VOG hebben van dertig jaar oud”, aldus de onderzoekers. “Ook bij jonge docenten die net zijn begonnen, zegt een VOG weinig.” Daarnaast is de VOG verplicht voor medewerkers van een school, maar niet voor bestuurders, stagiaires en de meeste vrijwilligers.

Scholen zijn verplicht om melding te doen bij de Onderwijsinspectie van vermoedens van seksueel misbruik of aanranding. Dit wordt echter lang niet altijd gedaan. Onder scholieren heerst bovendien ontevredenheid over hoe scholen omgaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lees hier meer over deze kwestie.

Door: Nationale Onderwijsgids