Leraren onderschatten eigen digitale lesvaardigheden

Uit de Monitor hybride onderwijs van Kennisnet blijkt dat schoolleiders en ICT-coördinatoren in het voortgezet onderwijs vaak positiever zijn over de digitale lesvaardigheden van leraren dan de leraren zelf. Ook blijkt dat gevarieerd online onderwijs zowel bij leraren als leerlingen op een positievere manier wordt ervaren. Dit meldt VOS/ABB.

Voor de Monitor hybride onderwijs werd gekeken naar de periode van maart tot de zomervakantie 2020, toen middelbare schoolleerlingen door de coronacrisis voor een groot deel thuis online onderwijs kregen. Uit de monitor bleek dat leerlingen beter gemotiveerd waren om thuis te werken als de leraren in hun online lessen een goede uitleg gaven en de leerlingen actief mee lieten doen.

Een derde van de leraren geeft aan dat hun onderwijs tijdens deze periode niet altijd even efficiënt verliep. De leraren die meer diverse didactische activiteiten aanboden zijn positiever over het verloop van die periode dan de docenten die relatief weinig gevarieerd onderwijs aanboden. Schoolleiders en ICT-coördinatoren waren over het algemeen positiever over de digitale lesvaardigheden van de leraren dan de leraren zelf.

Door: Nationale Onderwijsgids