Amsterdamse werkgevers trekken aan bel bij Rutte over lerarentekort

Als Nederland niet méér investeert in het basisonderwijs, is dat niet alleen nadelig voor de kinderen, maar wordt ook de economie geschaad. Dat betogen de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman en een aantal werkgeverskopstukken in een brief aan premier Mark Rutte. Ons land besteedt volgens hen weinig aan het basisonderwijs vergeleken met landen om ons heen.

De ondertekenaars wijzen erop dat kennis "noodzakelijk is om de technologische ontwikkelingen bij te houden en de internationale uitdagingen het hoofd te bieden". Maar zoals het nu gaat, holt de leesvaardigheid achteruit en raken scholieren met name in achterstandswijken steeds verder achterop. "Werkgevers zullen in de toekomst te maken krijgen met een tekort aan gekwalificeerd personeel, omdat de basis nu niet op orde is."
 

Financiële injectie

Amsterdam en andere steden doen zelf al veel om leraren aan te trekken en te houden. Maar om het tij te keren is meer nodig, zeggen de ondertekenaars: "Een toeslag op het salaris van onderwijzend personeel in het basisonderwijs in de grote steden zou een maatregel zijn die vanuit de Rijksoverheid meteen zou kunnen helpen. Parijs en Londen kennen zo'n toeslag al." Zo'n financiële injectie in het basisonderwijs is "een investering die zich terugverdient doordat de resultaten van leerlingen verbeteren, wat op termijn de productiviteit en de economische groei versterkt".
 
De opstellers van de brief zijn behalve Moorman ook de voorzitters Hans de Boer van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Daarnaast is de brief ook ondertekend door de voorzitters van de Amsterdamse afdelingen van deze werkgeversorganisaties en door de voorman van het Amsterdamse bedrijvennetwerk ORAM.
 
Door: ANP