Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

De nieuwe aanvraagronde voor de Teambeurs loopt tot en met 15 oktober 2019. De regeling biedt ruimte aan een lerarenteam om samen een masteropleiding te volgen en de kennis en ervaring die de teamleden tijdens de opleiding opdoen, in te zetten voor schoolontwikkeling. Tijdens en in het jaar na de master. Ook is er subsidie voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Dit melden het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). 

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten voor school- en teamontwikkeling. Met de Teambeurs kan een bevoegd gezag subsidie aanvragen voor twee of meer leraren die dezelfde master gaan volgen. 
 
De subsidie is bedoeld voor vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten van leraren en voor het delen en inzetten van kennis op de school voor het op gang brengen van een veranderproces.
 
Door: Nationale Onderwijsgids