Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

De strengere toelatingseisen voor de pabo die in 2015 werden ingevoerd werken niet. Dat zou blijken uit onderzoek van Tilburg University en het Caop. De selectie heeft ertoe geleidt dat het aantal pabo-studenten is gehalveerd maar het niveau van de studenten van nu ligt niet hoger dan voor de invoering van de toelatingseisen. Dit melden Trouw en NOS.

Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers noemt de selectie van pabo-studenten een "flop". Ondanks de toelatingstoetsen voor onder meer rekenen en taal zijn het nog steeds de betere vmbo'ers, gemiddelde havisten en minder goed presterende vwo'ers die voor de lerarenopleiding kiezen.

Sinds de invoering van de strengere toelatingseisen is de uitval onder eerstejaars wel iets gedaald maar met ruim een derde uitvallers stoppen pabo'ers nog altijd meer met hun studie dan gemiddeld in het hbo. De toelatingstoets heeft de diversiteit op de lerarenopleiding ook geen goed gedaan. Jongeren met een migratie-achtergrond gaan minder vaak naar de pabo waardoor het vooral blanke meisjes met een havo-diploma en profiel Cultuur & Maatschappij zijn die de opleiding volgen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids