Logo_open_universiteit__logo

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. mr. Ronald Janse per 1 november benoemd tot hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap. Janse gaat deel uitmaken van het cluster Rechtswetenschappen, onderdeel van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Volgens de benoemingsadviescommissie beschikt Janse over “uitstekende onderwijskwaliteiten en een duidelijke visie op onderwijs”. "Uit eigen ervaring weet ik inmiddels hoe belangrijk goed afstandsonderwijs is", aldus Janse. Dit meldt de Open Universiteit.

Volgens de benoemingsadviescommissie is Janse een “deskundige, inspirerende, open en communicatief sterke en prettige kandidaat. Zijn onderwijskwaliteiten zijn uitstekend en hij heeft een duidelijke visie op onderwijs. Zijn onderzoek past binnen het onderzoeksprogramma “Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving” en biedt veel aanknopingspunten voor multidisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van de rechtstaat in Nederland en Europa", aldus de commissie. In zijn onderzoek slaat Janse de brug tussen rechtstheorie en verschillende publiekrechtelijke gebieden.

Voor zijn komst naar de OU werkte Ronald Janse aan de rechtenfaculteiten van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Hij voltooide de studies geschiedenis, wijsbegeerte en Nederlands recht. Janse heeft zich altijd ingezet voor onderwijsvernieuwing en was onder meer nauw betrokken bij de oprichting van het Utrecht Law College. Zijn onderzoek naar de rechtsstaat is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk zeer relevant. Hij richt zich nu op de evolutie van de bevoegdheid van de Europese Unie om de rechtsstaat in lidstaten te beschermen. Janse publiceert daarover in gerenommeerde tijdschriften als het European Law Journal en het International Journal of Constitutional Law. Janse was ook mede-oprichter en is hoofdredacteur van het Hague Journal on the Rule of Law, een internationaal peer-reviewed tijdschrift dat in diverse toonaangevende
Kansen voor onderzoek en onderwijs

Ronald Janse studeerde rechten aan de Open Universiteit en was onder de indruk van de kwaliteit van het geboden onderwijs. "Het is geen toeval dat de OU al vele jaren hoog genoteerd staat in de Nationale Studenten Enquête. Ik heb uitgebreide ervaring met vernieuwingen in het reguliere onderwijs en verheug me erop mij nu in te gaan zetten voor het afstandsonderwijs. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk goed afstandsonderwijs is. Daarnaast zie ik ernaar uit bij te dragen aan de verdere uitbouw van het onderzoek aan de OU. Het stimuleren van hoogwaardige (inter)nationale publicaties, samenwerking tussen verschillende disciplines en promotieonderzoek zijn doelstellingen. Het is bijzonder dat rechten en cultuurwetenschappen bij de OU in één faculteit verenigd zijn. Dat biedt zowel voor onderwijs als onderzoek interessante kansen."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids