Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Het kennisplatform www.educatief-partnerschap.nl is gelanceerd. Dit platform biedt basisschoolleerkrachten handvatten voor het voeren van ‘tweerichtingsgesprekken’ met ouders van gewone leerlingen, zorgleerlingen en achterstandsleerlingen. Het kennisplatform is een resultaat van het RAAK-project dat leerkrachten in het basisonderwijs ondersteunt bij het realiseren van educatief partnerschap. Educatief partnerschap houdt in dat zowel ouders als leerkrachten een gedeeld doel hebben, namelijk het optimaliseren van de schoolprestaties van de kinderen. Dat meldt Fontys Hogescholen.

Educatief partnerschap staat hoog op de agenda van de landelijke overheid. De afgelopen jaren is de overtuiging gegroeid dat ouders via hun betrokkenheid bij het onderwijs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. Echter ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs stagneert, zo blijkt uit landelijk trendonderzoek.

Leerkrachten in het basisonderwijs geven aan dat het een grote uitdaging is, om goed contact met ouders op te bouwen en met hen op één lijn te komen in de weinige gespreksmomenten die er zijn. Ze vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk, omdat het goed is voor de schoolloopbaan van de kinderen. Maar ze hebben behoefte aan ondersteuning om moeilijk bereikbare ouders ‘mee’ te krijgen, of om veeleisende ouders aan te kunnen. Vooral beginnende leerkrachten vinden gesprekken lastig met ouders met andere ambities en overtuigingen of een andere cultureel-etnische achtergrond dan zijzelf hebben.

Die ondersteuning wordt geboden in de vorm van de website. Op de website wordt praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld. De eerste invulling bevat tips, tools en praktijkvoorbeelden uit interviews met ouders en leerkrachten van basisscholen in Zuid-Limburg, die uitgevoerd zijn door studenten. De bedoeling is dat de website maandelijks wordt geüpdatet met nieuw onderzoeksmateriaal en de input die (aankomende) professionals zelf inbrengen.

Het onderzoek ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’ wordt uitgevoerd op een honderdtal scholen: reguliere basisscholen, stimuleringsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Door vragenlijstonderzoek en interviews wordt de aanwezige praktijkkennis van leerkrachten over het voeren van oudergesprekken met diverse ouders onderzocht. Op de interactieve website wordt praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld met leerkrachten, onderzoekers en (aankomende)onderwijsprofessionals. Ook kunnen zij hun eigen ervaringen inbrengen.

Een essentieel onderdeel van het project is het ontwikkelen van een training cultuur-sensitieve gespreksvaardigheden in de praktijk. Deze training wordt samen met leerkrachten van reguliere basisscholen, stimuleringsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en studenten van de Nieuwste Pabo en Fontys Hogeschool Pedagogiek ontwikkeld.

Dit project is een samenwerking tussen Fontys Hogeschool Pedagogiek, Universiteit Maastricht, de Nieuwste Pabo en de Limburgse schoolbesturen van Innovo, Kindante.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids