Normal_mishandeling_kind_peuter_verdriet_angst

Het volgen van een online cursus zorgt ervoor dat leraren kindermishandeling leren herkennen. Wanneer de leraren een cursus volgen krijgen ze meer kennis over mishandeling en huiselijk geweld en weten ze beter hoe ze moeten handelen. Dit blijkt uit onderzoek van PI Research, zo meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

PI Research voerde een proef uit bij vijf basisscholen. 109 leerkrachten verspreid over Nederland volgenden een online cursus over het werken met een meldcode kindermishandeling. Zowel voor als na het volgen van de cursus werden metingen gedaan. Hieruit blijkt dat de onderwijzers minder twijfelden na het volgen van de cursus. Ook waren zij minder bang om fouten te maken en hadden ze meer vertrouwen in de werkwijze van Veilig Thuis. De leraren waren beter in staat signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld te herkennen. Daarnaast konden de leraren na de cursus duidelijker uitleggen aan zowel de kinderen als de ouders welke acties ze ondernemen.
 
Docenten uit het primair onderwijs kunnen hier terug voor een online cursus. Voor docenten uit het voortgezet onderwijs is een online cursus hier te vinden.
 
© Nationale Onderwijsgids