po-raad regioplan enquête onderwijshuisvesting

UTRECHT - De PO-Raad heeft Regioplan opdracht gegeven om een onderzoek te verrichten naar de werkelijke omvang van de gemeentelijke bezuinigingen op onderwijshuisvesting en de manier waarop daaraan vorm wordt gegeven. Dat meldt de website van de PO-Raad.

Net als diverse schoolbesturen maakt de PO-Raad zich zorgen over de wijze waarop gemeenten de bezuinigingen willen doorvoeren en over de communicatie daarover met schoolbesturen.

Regioplan zal schoolbesturen met behulp van een online enquête vragen naar hun ervaringen hiermee. De PO-Raad ziet graag dat zoveel mogelijk schoolbesturen hieraan hun medewerking verlenen.

 

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres