Langdurige financiering onderwijsroute inburgering zeker gesteld

De financiering van de onderwijsroute, een van de leerroutes van het inburgeringsstelsel, is tot en met 2029 zeker gesteld. Hiermee geeft het kabinet langdurige zekerheid voor deze leerroute. Dat is ook een wens van partijen in de uitvoering en inburgeraars. Dit schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer, meldt Rijksoverheid.

De onderwijsroute is vooral gericht op (jonge) nieuwkomers in Nederland die een inburgeringsplicht hebben en niet over voldoende vooropleiding beschikken om in te stromen in regulier onderwijs. De nieuwkomers krijgen Nederlandse taalles en vakken, zoals wiskunde of natuurkunde, aangeboden ter voorbereiding op een mbo-, hbo- of academische opleiding. Gemeenten, die sinds 2022 een belangrijke rol spelen in het inburgeringsstelsel, kopen de onderwijstrajecten in voor de inburgeringsplichtigen.

88,9 miljoen euro

De financiering van de onderwijsroute is momenteel geregeld tot en met 2025. SZW had er vorig jaar al extra middelen voor vrijgemaakt, omdat de route duurder bleek te zijn dan voorzien. In nauwe samenwerking met veel partijen, waaronder het ministerie van OCW, MBO Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is SZW op zoek gegaan naar manieren om de onderwijsroute te borgen voor een langere periode. Er wordt nu een bedrag  van 88,9 miljoen euro beschikbaar gesteld over de jaren 2026 tot en met 2029. Het ministerie van OCW levert hier ook een bijdrage aan. In de komende jaren gaat het ministerie van SZW evaluaties uitvoeren naar het functioneren van het inburgeringsstelsel, waaronder de onderwijsroute. Op basis daarvan wordt bekeken hoe deze leerroute vanaf 2030 wordt vormgegeven.

Door: Nationale Onderwijsgids