UWV: STAP-budget binnen 2,5 uur vergeven

Alle scholingsbudgetten die vrijdag via het UWV aan te vragen waren, zijn na ongeveer tweeënhalf uur vergeven. In totaal logden belangstellenden 250.000 keer in om het zogeheten STAP-budget aan te vragen. Het aantal personen dat in de wachtrij stond is waarschijnlijk lager, omdat je bijvoorbeeld met je laptop en smartphone gelijktijdig een poging kon wagen. In totaal was 34 miljoen euro te vergeven.

Het loket opende om 10.00 uur. Via een UWV-portaal kon iedereen van 18 jaar en ouder die geen AOW ontvangt 1000 euro scholingsbudget aanvragen om een vooraf goedgekeurde cursus of opleiding te volgen. Die overheid hoopt dat ontvangers van die subsidie met de scholing hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

1 mei nieuwe poging 

Even na 12.30 uur verscheen bij mensen in de wachtrij de boodschap dat er geen STAP-budget meer beschikbaar is. Zij kunnen op zijn vroegst op 1 mei weer een poging wagen.

Technische fout 

Het was de eerste keer dit jaar dat mensen STAP-budget konden aanvragen. Eigenlijk stond dat enkele weken geleden gepland, maar toen ging het helemaal fout met de aanvraagprocedure. Door de grote hoeveelheid mensen die wilden inloggen en een technische fout was de site voor het STAP-budget onbereikbaar. De opening van het loket deze vrijdag gold als herkansing.

Strengere regels 

De regels voor het budget zijn dit jaar strenger geworden. Zo mogen opleiders geen cadeaus of snoepreizen aanbieden om het budget binnen te halen. Ook geldt er een maximum van driehonderd toekenningen van het STAP-budget per opleiding. Daarbij wordt strenger gekeken naar het nut van een cursus of opleiding dan voorheen. Sinds het begin van de STAP-regeling zijn zeker 2700 opleidingen uit het register geschrapt omdat ze niet voldeden aan de eisen.

Door: ANP