Over het gebruik van TikTok maken Kamerleden zich terecht zorgen

De zorg van Kamerleden over de privacy van hun TikTok-gegevens is een hele reële na de recente berichten die onder andere door ByteDance, de ontwikkelaar van de app, zelf naar buiten zijn gebracht. Sociale media, en Big Tech in het algemeen, zijn een belangrijke macht geworden. Niet alleen hebben sociale mediaplatformen grote invloed op wie zij toelaten, zij controleren ook welk publiek kan worden bereikt. Dat meldt de CGI Nederland.

Het gebruik van TikTok door Kamerleden laat zien dat sociale media belangrijk zijn bij het bereiken van de achterban. De sturing die sociale media daaraan kunnen geven, maakt dat ze invloed hebben op de democratie. Deze invloed van Big Tech past volledig in de discussie over digitale autonomie, waarin de soevereiniteit van overheden onder druk komt te staan door de machtige Big Tech.

Chinese overheid 

De discussie rondom TikTok is extra precair, omdat er aanwijzingen zijn dat de Chinese overheid een significante mate van invloed heeft op het platform en persoonlijke gegevens van TikTok-gebruikers zou verzamelen. In 2019 leidde het daarom al tot het verbannen van TikTok op overheidshardware in Amerika. De stap van Kamerleden om te stoppen met TikTok is dan ook een logische.

Voorlichtingscampagne op scholen 

Voor ouders van de veelal jonge gebruikers van TikTok ligt hier nog een taak. Dat geldt ook voor scholen. Een goede voorlichtingscampagne of het op school kijken en bespreken van een film als The Social Dilemma is belangrijk om de risico's van sociale media blijvend onder de aandacht te brengen.

Door: Nationale Onderwijsgids