Ook tijdens een eventuele nieuw lockdown moeten zwemlessen doorgaan

Sinds zijn aantreden lijkt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid terug te komen van zijn woorden dat er alles op alles gezet gaat worden om een nieuwe lockdown te voorkomen. Het handelen van het kabinet en het opstellen van een langetermijnvisie over de aanpak loopt spaak. De erkenning waarvoor de zwembranche, in het bijzonder het MKB, heeft moeten vechten om het belang van zwemles en zwemveiligheid te benadrukken, moet betrokken worden in het proces. Dit om verdere afbraak te voorkomen. Dat meldt ANP Expert Support.

Het coronabeleid van aankomend najaar en komende jaren is een groot vraagteken. Het heeft er alle schijn van dat wij met zijn allen weer achter de feiten aan moeten lopen, als wij minister Kuipers moeten geloven. Een trieste conclusie als je de woorden van hemzelf en zijn voorganger Hugo de Jonge moet geloven.

Voorbereiding 

Sectoren moeten zich er zelf maar op voorbereiden. Enkele weken geleden meldde de minister nog dat er alles aan gelegen was geen lockdowns meer nodig te hebben. Maar nu rolt het hele circus als “gereedschap in de kist met maatregelen” weer voorbij.

Belang van zwemles 

De zwembranche, met in het bijzonder de zwemlessen en de zwemveiligheid in Nederland, heeft zware klappen gekregen en moet vechten voor erkenning. Helaas heeft het lang moeten duren voor het belang van zwemles en de veiligheid doordrong tot het kabinet en ingreep. Zwemlessen zijn van dermate belang dat bij de laatste lockdown het kabinet expliciet zwemlessen door liet gaan.

Zwemveiligheid 

Met het oog op de komende herfst lijkt het mij dat de branche zich gezamenlijk moet uitspreken dat de zwemlessen hoe dan ook door moeten gaan. Los van of er binnen maatregelen getroffen moeten worden, gaat de zwemveiligheid voor. Het zou de minister sieren ouders en de branche hierover te kunnen inlichten en het gesprek aan te gaan. Hierbij is het van groot belang dat niet alleen de publieke (gesubsidieerde) branchepartners betrokken worden, maar ook de commerciële kant, zoals zwemscholen.

Door: Nationale Onderwijsgids