Webinar SLO: Kansrijke overgang van po naar vo in coronatijd

Op dinsdag 8 juni organiseert SLO de gratis webinar ‘Kansrijke overgang van po naar vo in coronatijd’. De webinar is bedoeld voor po-leerkrachten van groep 7/8, ib’ers en directie, en vo-mentoren, docenten en coördinatoren onderbouw. De webinar duurt van 15.30 tot 17.00 uur. Aanmelden is nog mogelijk. Dit meldt SLO. 

Hoe zorg je er ook dit schooljaar voor dat alle leerlingen een goede start kunnen maken vanuit het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo)? De leerlingen die dit jaar deze overstap gaan maken hebben door de coronapandemie al anderhalf jaar veel onderwijs online gevolgd. Onderzoek van Oxford University laat zien dat in Nederland juist leerlingen met een lagere SES hinder hebben ondervonden van het afstandsonderwijs. Hoe bereid je deze leerlingen optimaal voor op hun overstap van po naar vo? Welke informatie geef je vanuit po mee tijdens de warme overdracht? In hoeverre gaat de warme overdracht er anders uitzien dan anders? Hoe zet je als vo-school actief in op de kansen en mogelijkheden van deze groep leerlingen? Welke tips zijn er voor vakdocenten en mentoren?

Experts

SLO’ers Gerdineke van Silfhout (Nederlands en handreiking schooladvisering), Machteld Moonen (Engels/MVT) en Stanja Oldengarm (Rekenen-wiskunde) beantwoorden tijdens dit webinar deze vragen en andere vragen over de overgang van po naar vo.

Aanmelden kan via deze link.

Door: Nationale Onderwijsgids