Provincies praten over kansenongelijkheid naar aanleiding van serie Klassen

Op 1 februari was de landelijke aftrap van 12 regionale meetups in vervolg op de serie Klassen van omroep HUMAN. In de serie wordt ingegaan op kansenongelijkheid in het basis- en voortgezet onderwijs. De eerste meetup vond digitaal plaats in Lelystad. Dit melden gemeente Lelystad en HUMAN.

Fragmenten uit de serie Klassen dienen als startpunt voor het gesprek over gelijke kansen in het onderwijs. Standaard aanwezig tijdens alle meetups zijn Ester Gould en/of Sarah Sylbing  en vooral lokale strijders in het onderwijs; docenten, schoolleiders, schoolbestuurders, lokale politici en iedereen om het onderwijs heen. Vaste moderator is ingenieur en universitair docent Hoessein Alkisaei. Hoessein Alkisaei zet zich al meerdere jaren op diverse manieren in voor mensenrechten en kansengelijkheid.
 

Aftrap in Lelystad

In een grote -noodgedwongen digitale- bijeenkomst met Flevolandse gemeenten, onderwijsprofessionals, jeugdorganisaties en enkele ouders, werd door de ruim 125 aanwezigen gesproken over oorzaken, gevolgen en vooral ook de oplossingsrichtingen om tot meer gelijke kansen te komen.
 
Wethouder Madelon van Noort gaf in het openingswoord aan wat Lelystad onder meer doet om gelijke kansen te bevorderen. “Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid zetten wij met heel intensieve aandacht vanaf de kinderopvang tot en met de basisschool in op het bestrijden van achterstanden. Daarnaast nemen wij deel aan de Gelijke Kansen Alliantie, waarmee de verbinding met de buurt nadrukkelijk wordt gezocht. Zo proberen we iedereen verantwoordelijk te maken voor het bevorderen van gelijke kansen van onze jeugdige inwoners”, aldus Madelon van Noort.
 

Meetups in alle provincies

In alle 12 provincies vinden meetups plaats. Vanavond is het de beurt aan Noord-Brabant. De gezamenlijke opbrengsten worden in mei aan het kabinet aangeboden om het bevorderen van gelijke kansen in een stroomversnelling te krijgen. Ook krijgen deze regionale bijeenkomsten over enkele maanden een vervolg, zodat er ook echt een beweging op gang komt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids