‘Water komt tot de lippen’: NSWZ stuurt brandbrief over zwemlessen

Al eerder stuurde de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid (NSZW) een brandbrief aan alle 150 leden van de Tweede Kamer om met spoed aandacht te vragen voor de problematiek in en rondom de zwemlessen in Nederland. Met een tweede brief aan de leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoopt de stichting de situatie rondom zwemlessen op de agenda van de vergadering van 30 november te krijgen. Dit meldt de NSZW.

Het water staat spreekwoordelijk aan de lippen. De kwaliteit, continuïteit en daardoor de veiligheid van de zwemlessen zijn in het geding, aldus de NSZW. Eerder deed voorzitter Shiva de Winter al een WOB-verzoek bij het ministerie van VWS om boven water te krijgen wat er daadwerkelijk gebeurd is rond de zwemlessen en het abrupte stoppen hiervan op 3 en 4 november. Hierover wordt voornamelijk gezegd dat de inzage hierin vertraging oploopt en dit vanzelf openbaar komt. Dit geeft volgens de stichting weinig vertrouwen in een goede afloop hiervan.

Standpunten

In de meest recente brief, die vandaag naar de leden van de commissie is gestuurd, wordt aandacht gevraagd voor de ernst van de situatie, en wordt gevraagd dit bespreekbaar te maken. Naast de oproep tot uitleg over wat er is voorgevallen rondom de beslissing om zwemles als uitzondering weer van de lijst te halen bevat de brief nog een aantal (stand)punten. Zo wil de NSZW dat zwemles voor kinderen tot acht jaar gelijkgesteld wordt aan het onderwijs en daarom door mag blijven gaan. Daarnaast wil de stichting dat er een steunpakket komt voor zwembaden en zwemscholen, zodat kinderen ook na de coronacrisis veilig kunnen leren zwemmen bij een zwembad of zwemschool in de buurt.

Door: Nationale Onderwijsgids