Amsterdamse scholen openen deuren om talent te laten zien

Tijdens Open Monumentendag Amsterdam op 12 en 13 september openen bijzondere scholen hun deuren om het talent van hun leerlingen te laten zien. Dit alles in het kader van het thema ‘Goed geschoold’. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Eén van die bijzondere scholen is de Gerrit Rietveld Academie in Zuid. Al sinds de jaren 60 stimuleert de Gerrit Rietveld Academie, onder deze naam, jong talent in de beeldende kunsten. Maar ook de voorlopers van deze academie schoolden al nieuwe jonge kunstenaars. Deze voorlopers van de academie waren de Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes, Kunstnijverheidsschool Quellinus en de Teekenschool voor Kunstambachten. In 1924 fuseerden deze scholen tot Vereniging Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs. Ook het Rijksinstituut tot Opleiding van Teekenleeraren voegde zich bij de vereniging, in 1966.
 

Een eigen plek voor vrouwen met talent

De Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes was gevestigd aan de Gabriël Metsustraat, in een gebouw naar het ontwerp van architect H. P. Berlage, in rationalistische stijl. De school werd opgericht voor talentvolle meisjes van de hogere klasse, en was één van de eerste beroepsopleidingen voor vrouwen. De leerlingen kregen naast tekenen ook les in onder andere schilderen, boetseren, lithograferen en boekbinden. Het diploma bood toegang tot de Rijksacademie van Beeldende Kunsten en de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers, waar ze een opleiding tot kunstonderwijzer konden volgen. Sinds 2019 gebruikt het Concertgebouworkest de gerenoveerde school voor repetitie- en lesdoeleinden, en als kantoor. 
 

Oefenen met lesgeven

De Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers, later het Rijksinstituut tot Opleiding van Teekenleeraren geheten, was gevestigd in de zolders van het Rijksmuseum. Het gebouw ernaast, nu bekend als de Teekenschool van het Rijksmuseum, werd door architect Pierre Cuypers gebouwd als Oefenschool. Hier konden leraren in opleiding oefenen met lesgeven. Zij gaven les aan kinderen tussen 11 en 14 jaar. Tekenen werd erg belangrijk gevonden voor kinderen, omdat zij zo hun smaak voor de ‘juiste’ en ‘mooie’ vormen konden ontwikkelen. 
 

Open scholen in september

De Gerrit Rietveld Academie, het RCO House en de Teekenschool van het Rijksmuseum zullen dit jaar open zijn voor publiek tijdens Open Monumentendag Amsterdam in het 2e weekend van september. De panden zijn onderdeel van de routes ‘Scholing in Zuid’ en de ‘Teekenroute’. Op de routes liggen nog meer bijzondere panden waar langs je dit jaar kunt wandelen of fietsen. Kijk voor meer informatie over Open Monumentendag Amsterdam of het thema op de website.
 
Door: Nationale Onderwijsgids