Normal_leertraject

In juli ontvingen de eerste vier groepen van het vernieuwde Leertraject Startende Inspecteur van de Academie van Toezicht hun certificaat. In een feestelijke bijeenkomst in Utrecht werden de certificaten uitgereikt. Teusjan Vlot, Hoofd van Bureau Inspectieraad, trad op als gastheer. Hij deed dit in gezelschap van Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid die als speciale gast bij deze middag aanwezig was. Dit melden de Samenwerkende rijksinspecties.

In gesprek

In een plenair vraaggesprek voorafgaand aan de uitreiking, onderstreepte Marc Kuijpers de invloed en het belang van het werk als inspecteur. Net zoals dat van een gemeenschappelijk leertraject. Later brachten deelnemers per inspectie ideeën naar voren over hoe ze met het geleerde binnen hun eigen organisatie verder gaan.

 

Leertraject Startende Inspecteur

Met dit leertraject dat voor het eerst in 2016 van start ging, staat het vak van de startende inspecteur centraal. Het is een traject voor beginnende inspecteurs die vanuit verschillende inspecties komen. Zij leggen hiermee de basis in hun eigen werkpraktijk en sectorspecifieke vervolgtrajecten binnen eigen inspecties.
 
Door: Nationale Onderwijsgids