Normal_zon

Vanaf begin januari 2019 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs weer subsidie aanvragen voor een lente- en/of zomerschool in 2019. De subsidieregeling uit 2018 is hiermee verlengd. Dit kan door een aanvraag in te dienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit meldt de VO-raad.

Op basis van de prognose van het aantal deelnemers is er een subsidie beschikbaar van 450 euro per leerling die aan een lente- en/of zomerschool deelneemt. Tot uiterlijk 8 maart 2019 kan een subsidieaanvraag ingediend worden. In de Regeling lente- en zomerscholen vo 2019, die op 27 december 2018 is gepubliceerd in de Staatscourant, is meer te lezen over hoe de subsidieregeling in elkaar steekt. 
 
In Nederland blijven relatief veel leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. Ongeveer één op de vijf scholieren heeft wel eens een jaar moeten overdoen. Daarom heeft het ministerie van onderwijs in voorgaande jaren jaarlijks een bedrag van 9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het inrichten van lente- en zomerscholen is één van de instrumenten om te bereiken dat leerlingen jaarlijks kunnen doorstromen naar een volgende klas.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids