Minister van Onderwijs kijkt naar mogelijke verlaging leerplichtleeftijd

Demissionair minister van Onderwijs Mariëlle Paul gaat onderzoeken of de leerplichtleeftijd verlaagd kan worden van 5 naar 4 jaar. Paul kijkt ook of kinderen met een achterstand al vanaf 2,5 jaar voorschoolse educatie kunnen krijgen. Dat meldt de NOS.

Paul hoopt op deze manier te voorkomen dat kinderen met een achterstand naar school gaan. Paul is al begonnen met de twee onderzoeken. Voor het einde van dit jaar hoopt Paul met resultaten te komen. Een nieuwe minister van Onderwijs zou dan de wet kunnen aanpassen.

Onderwijs vanaf vier jaar 

Vanaf vier jaar gaan de meeste kinderen in Nederland naar school. De leerplicht geldt overigens nog niet. Voorschoolse educatie wordt door gemeenten aangeboden vanaf 2,5 jaar oud, maar vaak alleen als het consultatiebureau vaststelt dat de kinderen een achterstand hebben. In 2022 kwamen 53.000 peuters daarvoor in aanmerking, maar een kwart van ouders deed niets met de voorschoolse educatie.

De groep kinderen die op vijfjarige leeftijd pas naar school gaat is heel klein. Daarom ziet de PO-Raad weinig in het plan om de leerplicht leeftijd te verlagen. In het beter toegankelijk maken van de kinderopvang ziet de sectorvereniging meer heil in. Eventuele achterstanden kunnen dan daar al voorkomen worden.

Groter maatschappelijk probleem 

Brancheorganisatie Kinderopvang is ook niet bepaald enthousiast. “Het verplichten van de voorschoolse educatie en het verlagen van de leerplicht gaan voorbij aan een groter maatschappelijk probleem”, aldus directeur Emmline Bijlsma. De organisatie ziet liever dat de minister kijkt naar het grote plaatje, bijvoorbeeld naar de ouders, opvoeding en de wijk waar kinderen opgroeien. Wel pleit de brancheorganisatie voor het verhogen van de leerplicht naar 6 jaar, want dan staat het kinderbrein pas open voor het onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk