Muziekeducatie verbetert de schoolprestaties en leefbaarheid

Structureel de leefbaarheid en veiligheid in lage inkomenswijken verbeteren start met toekomstperspectief. Het is onhoudbaar dat de plaats waar je woont of opgroeit nog steeds bepalend is voor hoe je loopbaan en levenspad eruitzien. Muziekeducatie met een sociaalpedagogische aanpak, zoals Leerorkest Nederland aan kinderen geeft, blijkt een structurele positieve impact te maken op de leefbaarheid én schoolprestaties in kwetsbare wijken. Dat meldt Stichting Leerorkest Nederland.

De rijksoverheid heeft 19 gemeenten met 20 stedelijke focusgebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. In totaal wonen daar 1,2 miljoen mensen. Problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid stapelen zich daarop. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) dat vorig jaar in gang is gezet, hebben enkele ministeries de krachten gebundeld om met een integrale aanpak met lokale overheden, scholen en organisaties de stapeling van problemen effectief aan te pakken.

Kansengelijkheid bevorderen 

Stichting Leerorkest Nederland is vooral actief in lage inkomenswijken om de kansengelijkheid te bevorderen, ook in enkele wijken met NPLV-steun. “Onderzoeken laten keer op keer zien, dat kinderen beter worden in rekenen en taal door een aantal uur muziekonderwijs per week. Ook leren kinderen een positief beeld over zichzelf vormen, waardoor ze in hun verdere leven betere keuzes maken en geen rotzooi gaan trappen”, zegt Marco de Souza, oprichter en directeur van stichting Leerorkest Nederland.

Leerorkestconcept 

In 2005 begon De Souza het eerste leerorkest met kinderen op scholen in Amsterdam-Zuidoost om hen te laten profiteren van de voordelen van instrumentaal muziekonderwijs. Met kwaliteit van leven voor ieder kind als uitgangspunt startte hij zijn missie muziekeducatie voor ieder kind en ontwikkelde hij het leerorkestconcept. De Souza: “Kinderen moet je zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden om hun volwassen leven op een waardige manier te kunnen leven. Als ze leren om samen muziek te maken geef je ze een krachtig middel in handen.”

Het leerorkestconcept wordt inmiddels breed gedragen. Er zijn bijna veertig leerorkesten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in heel Nederland inclusief het Caribische deel en een aantal is in oprichting. Onderzoek van de Erasmus Universiteit toont aan dat geboren worden in een kwetsbare wijk een negatieve invloed heeft op de rest van je leven. “Kinderen die opgroeien in een kansarme woonwijk verdienen in de toekomst minder dan kinderen uit vergelijkbare inkomensgroepen die in betere woonwijken wonen”, concludeert het onderzoek. De brede aanpak waar ook Stichting Leerorkest Nederland bij betrokken is, moet het tij keren.

Door: Nationale Onderwijsgids