In het onderwijs minder incidenten rond relaties bij deelname aan regeling

In het schooljaar 2021-2022 namen 567 scholen deel aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit van het ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Deze regeling bestaat onder meer uit inhoudelijk advies, lespakketten, gastlessen en scholing voor docenten. Uit evaluatie van het RIVM blijkt dat er op 23 procent van deze scholen, na het ingaan van de regeling, minder incidenten zijn geweest. Denk hierbij aan grensoverschrijdend gedrag of genderdiscriminatie. Dat meldt het RIVM. 

De meerderheid van de scholen die meedeed zegt tevreden te zijn over de regeling. Zo geeft 92 procent van de scholen aan te ervaren dat leerlingen/studenten respectvoller om zijn gegaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. Daarnaast geeft 38 procent van de scholen aan dat de sfeer op school verbeterd is. De meeste deelnemende scholen (87 procent) zijn hierbij begeleid door een Gezonde School-adviseur.

Thema Relaties en seksualiteit 

Ruim een kwart van de deelnemende scholen (27 procent) heeft het thema Relaties en seksualiteit vastgelegd in het schoolbeleid. Hiervan is bijna de helft vanaf de toekenning van de stimuleringsregeling mee gestart. Verder geeft een deel van de scholen (41 procent) aan in de lessen structureel aandacht te besteden aan dit thema, bijvoorbeeld door themaweken en lespakketten. Daarnaast zegt 79 procent van de scholen een Gezonde School-activiteit te hebben ingezet op dit thema. Bijna een kwart van deze scholen doet dit voor meerdere jaren.

“We hebben het hier over onderwerpen die vaak best lastig worden gevonden om op een goede manier over te spreken. We zien dat scholen in toenemende mate handvatten en ondersteuning zoeken om hun leerlingen en studenten te helpen bij vragen over relaties en seksualiteit. En het mooie van deze evaluatie is nu dat we van deelnemende scholen terug horen dat een regeling als deze echt helpt.”, zegt Mariken Leurs, hoofd van het RIVM-centrum Gezondheid & Maatschappij.

Door: Nationale Onderwijsgids