Leesvaardigheid Nederlandse kinderen harder gedaald dan in andere landen

De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen is de afgelopen jaren harder omlaaggegaan dan in andere westerse landen, meldt het Expertisecentrum Nederlands. Voor het eerst in vijftien jaar zijn kinderen hier niet beter in lezen dan gemiddeld in de andere 21 landen die zijn onderzocht. Onderzoekers concluderen hieruit dat de uitbraak van het coronavirus en de daardoor gemiste lesuren niet de enige oorzaak kan zijn.

Het is al langer bekend dat de Nederlandse jeugd de laatste jaren meer moeite heeft met lezen. De Onderwijsinspectie stelde dit eerder vast in een rapport. Dit nieuwste onderzoek toont ook aan dat de leesvaardigheid in Nederland harder omlaaggaat dan in andere vergelijkbare landen. Bij de vorige meting in 2016 scoorden Nederlandse leerlingen in groep 6 nog beter dan het internationale gemiddelde. In de laatste meting van 2021 presteren ze gemiddeld.

Deel van de verklaring

Leerlingen moesten voor dit onderzoek twee teksten lezen en daar vragen over beantwoorden. Deze keer moesten ze dat doen in het voorjaar van 2021, vlak na de tweede schoolsluiting. Dat is een deel van de verklaring, maar niet de enige, vermoeden de onderzoekers.

Op Nederlandse scholen wordt vaak met kortere teksten gewerkt. Daardoor hebben leerlingen waarschijnlijk meer moeite met de langere teksten (tussen vijfhonderd en duizend woorden) die ze voor dit onderzoek moesten lezen. Het lijkt erop dat ze moeite hebben om lang de concentratie te behouden. Ook waren ze niet gewend aan de open vragen die ze moesten beantwoorden over de teksten.

Door: ANP